Feb 28

Servicii

 

Noi sustinem afacerea ta!

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

– Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
– Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare;
– Elaborarea balantei de verificare lunara;

-Intocmirea registrului de incasari si plati pentru PFA

-Intocmirea si depunerea la Administratiile financiare a declaratiilor pe venit pentru PFA
– Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
– Analiza rapoartelor contabile;
– Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA;
– Contabilitate de gestiune;
– Intocmirea si depunerea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele.

SALARIZARE RESURSE UMANE SI PERSONAL

Intocmirea contractelor individuale de munca;
* Intocmirea actelor aditionale de modificare CIM;
* Intocmirea deciziilor de desfacere/suspendare a CIM;
* Intocmirea si actualizarea permanenta a Registrului evidenta a salariatilor (REVISAL);
* Intocmirea dosarului de personal;
* Intocmirea fiselor de post;
* Intocmirea Regulamentului de ordine interioara;
* Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii;
* Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii;
* Intocmirea altor rapoarte de personal solicitate de client;
* Suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul relatiilor de munca

 Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca si a modificarilor acestuia;
* Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
* Calculul salariilor, al concediilor medicale si de odihna;
* Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de vechime, etc.;
* Calculul retinerilor si popririlor salariale;
* Intocmirea statelor de plata;
* Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
* Intocmirea declaratiei lunare;
* Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
* Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
* Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

 

INVENTARIEREA patrimoniului se efectueaza cu respectarea prevederilor  financiar–contabile  ale:

-OMFP3055/2009

Legii contabilitatii 82/1991,republicata si modificata,

– OMFP 2861/ 2009

Raspunderea pentru inventarierea patrimoniului revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului. In acest sens, administratorul va proceda la:

 1)    Numirea Comisiei de inventariere formata din cel putin 2 persoane cu pregatire tehnica si economica corespunzatoare care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii si contabilii care tin evidenta gestiunilor;

INVENTARIEREA clasica  sau in format electronic.

Rezultatele inventarierii vor fi insrise  de catre  comisia de inventariere in “Procesul  verbal de inventariere

Situatiile financiare ale fiecarui an se  pot  intocmi, doar pe baza inventarierii patrimoniului  nu se efectueaza inventarierea patrimoniului, acest aspect va fi mentionat in Notele Explicative la Situatiile Financiare ale anului financiar  respectiv precum si in raportul de certificare.

In colaborare cu partenerii nostri,firme recunoscute pentru calitatea  acestor servicii ,prestam urmatoarele  servicii:

ARHIVAREA DOCUMENTELOR (indosarierea documentelor in functie de cerintele si de specificul activitatii beneficiarului

-Identificarea documentelor

-Depozitarea documentelor

-Introducerea documentelor in arhiva

-Iesirea documentelor din arhiva si predarea spre redepozitare